Dolomity

Dolomity jsou jedním z horských masivů Italských Alp. Jsou pro ně typické prvky jako stolový povrch některých masivů, srázné stěny, věžovité vrcholy, rozeklané skalní hřebeny a takřka bizarní tvary některých štítů. 

LEHČÍ

DCF 1.0

 

NÁROČNĚJŠÍ

DCF 1.0