Grossglockner Stüdlgrat

Lezecký výstup Stüdlgrat – předpokládáme, že zájemci už lezli na skalách, umí jistit svého prvolezce, umí alespoň částečně dělat postupová jištění a štandy. Max 2 účastníci.

PROGAM
1. den  odjezd v 5 hod ráno z Prahy; příjezd k Lucknerhaus (1918 m) a odtud výstup na Stüdlhütte (2801m)
2. den – ráno výstup přes ledovec Technitzkees podél záp. hrany hřebene Luisengrat, podél nízké části hřebene Stüdelgrat k nástupu (= místo, kde se Stüdelgrat výrazně zvedá), odtud v lezeckých dvojicích ke klíčovému místu Früchstüchsplatz (viz obr). Od tohoto místa výše už nebude návratu; takže dále na vrchol Grossglockneru. Z vrcholu slaněním a sestupem k chatě Erzherzog Johann Hütte (3372 m), odtud skalním žebrem (zajištěným ocelovými lany) na ledovec Kodnitzkees a z něj k chatě Stüdelhütte.
3. den – po snídani sestup k autu a odjezd do PRAHY; předpokládaný návrat ve večerních hodinách

VYBAVENÍ  Účastník má své mačky, cepín, sedák s odsedávačkou a karabinou s pojistkou, přilbu – možné zapůjčit po dohodě i přes nás

TERMÍN  březen, červen – až půlka září podle dohody a aktuálních podmínek

CENA Náklady na instruktora se rozpočítají na účastníky. Na chatě je možno zakoupit i stravování.

POJIŠTĚNÍ  si každý zařídí přes svou pojišťovnu na VHT do 4000 m. Pokud máte Alpenverein, jste již pojištěni
DOPRAVA  podle dohody. Máme k dispozici 9 místný mikrobus