Hory

“it’s not the mountain we conquer but ourselves”

Nabídka vysokohorské turistiky se dělí na výstupy v Evropě  a na výstupy v jižní Americe.
Do budoucna plánujeme výstupy v severní Americe.

v EVROPĚ to jsou:

 

v JIŽNÍ AMERICE – Bolívii nabízíme:

Chci vědět víc…